Dlaczego subwencje nie są rozwojowe? Próba identyfikacji przyczyn braku wpływu subwencji na wydatki inwestycyjne

Abstract
Artykuł skupia się na poszukiwaniu przyczyn braku zależności między wpływami z tytułu subwencji ogólnej a wydatkami inwestycyjnymi jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie wyników badań statystycznych oraz porównania wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej oraz jej całkowitej wielkości w stosunku do wydatków oświatowych jako najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie przyjęto wysokość tych ostatnich, które nierzadko przekraczają wpływy z całej subwencji ogólnej.
Description
DOI: 10.15611/pn.2014.331.14
Keywords
Citation
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, pod red. E. Sobczak, B. Bal-Domańskiej, M. Obrębalskiego, Prace Naukowe nr 331, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014, s. 146-157
Belongs to collection