Turystyka kwalifikowana studentów turystyki i rekreacji przed podjeciem studiów

Abstract
Choć studenci turystyki i rekreacji uprawiają turystykę zdecydowanie częściej niż ich rówieśnicy z innych kierunków studiów, to co czwarty student, który w przyszłości być może będzie propagował turystykę, sam jej nie uprawia. Rodzice i nauczyciele powinni odgrywać znaczącą rolę w przybliżaniu swoim dzieciom, wychowankom turystyki, jednak to środowisko koleżeńskie najczęściej wymieniane jest jako źródło pozyskiwania współuczestników podejmowanej aktywności turystycznej. Wycieczki szkolne, wyjazdy z rodzicami, uznawane jako zajęcia w czasie wolnym, mogą być realizowane w poczuciu obowiązku. Rodzice, poprzez własna aktywność turystyczną, w niewielkim stopniu mogą stanowić wzorzec turysty kwalifikowanego dla swoich dzieci. Szkoła propaguje turystykę pieszą, jako najbardziej dostępną wśród form turystyki kwalifikowanej. Jednak co trzeci badany nie zetknął się podczas nauki w szkole podstawowej i średniej z turystyką pieszą, mimo jej powszechnej dostępności.
Description
Keywords
studenci  turystyka kwalifikowana
Citation
Belongs to collection