Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelowaniu zrównoważonego rozwoju

Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem była identyfikacja czynników mających kluczowe znaczenie w procesie osiągania gotowości sieciowej (network readiness). Wykorzystano metodę zbiorów przybliżonych, należącą do obszaru sztucznej inteligencji. Otrzymane wyniki w postaci reguł decyzyjnych pokazały, iż metoda ta może być skutecznie stosowana w zarządzaniu w procesie podejmowania decyzji. Stanowi ciekawe podejście w zarządzaniu opartym o dane benchmarkingowe.
Description
Keywords
Citation
Kuczera K., Wawrzyniak A. Wąsikowska B.: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w modelowaniu zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny 2013, nr 6 listopad-grudzień, T.II, s. 272-284.
Belongs to collection