Metody neuroobrazowania mózgu w badaniach procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu

Abstract
Na przełomie lat 40 i 50 XX wieku miała miejsce tzw. druga rewolucja wiedzy o poznaniu. Przyczyniła się ona bezpośrednio do powstania psychologii poznawczej, rozwoju neurobiologii oraz narodzin neuronauki poznawczej i kognitywistyki. Nastąpił gwałtowny rozwój technik i metod neuroobrazowania mózgu. Rozwój zaś tych technik i metod umożliwił pogłębienie wiedzy z innych dyscyplin naukowych. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku „rewolucją poznawczą” zainteresowali się ekonomiści. Pojawiły się nowe dyscypliny naukowe takie jak: neuroekonomia, neurozarządzanie czy neuromarketing. Celem artykułu jest wprowadzenie w tematykę neurozarządzania i prezentacja wybranych metod neuroobrazowania mózgu stosowanych w zarządzaniu tj. funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz elektroencefalografii mózgu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection