Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu

Abstract
W artykule przedstawione zostały niestandardowe metody identyfikacji czynników ekonomicznych determinujących produkcję sprzedaną przemysłu takie jak: sztuczna sieć neuronowa RBF oraz algorytm genetyczny. Obecnie do identyfikacji czynników mających wpływ na dane zjawisko ekonomiczne stosuje się metody standardowe tj. metody statystyczne i ekonometryczne. Jednak metody te nie są w stanie w pełni odzwierciedlić otaczającą człowieka coraz bardziej złożoną rzeczywistość ekonomiczną. W związku z tym stale poszukuje się nowych metod identyfikacji.
Description
Keywords
Citation
Wąsikowska B.: Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu, [w] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych nr VIII (2007), red. Bolesław Borkowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 r., s. 253-259.
Belongs to collection