Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu

Abstract
Description
Citation
Wąsikowska B.: Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu, w: Zeszyt Naukowy nr 624, „Studia i Prace WNEiZ, nr 20 Szczecin 2010 r., s. 239-254.
Belongs to collection