Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej