Successful grant-writing strategies for junior scientists: an American public university perspective

Abstract
The objective of this article was to summarize selected successful grant-writing strategies from the perspective of an American public university faculty member. Early sections focused on describing the American public university system aspects that constitute the background to incentivizing and rewarding successful grant-writing. The latter sections focused on examples of resources, from the personal to the national level for grant-wring. The article concluded with tips for successful grant-writing for junior scientists that are known to work regardless of the academic system. The author is a faculty member of one of the first public universities in the U.S. and a member of #1 ranked department in the U.S. in the area of agricultural and biological engineering. The author had a great opportunity to mentor junior scientists in Poland as a U.S. Fulbright Scholar. This article is a timely contribution to the ongoing efforts to reform the Polish university system. Specific solutions dealing with promoting and incentivizing excellence discussed in this article can be a useful input for consideration.

Celem tego artykułu było podsumowanie wybranych strategii pisania podań o dotacje na badania z perspektywy pracownika wydziału amerykańskiego uniwersytetu publicznego. Pierwsza część koncentruje się na opisywaniu aspektów amerykańskiego publicznego systemu akademickiego, które stanowią bazę pisania skutecznych podań o dotacje. Ostatnia część skupia się na środkach wspomagających pisanie grantów od poziomu personalnego do krajowego. W artykule zawarto wskazówki dla młodych naukowców w zakresie skutecznego pisania podań, bez względu na dany system akademicki. Autor jest pracownikiem wydziału jednej z pierwszych uczelni publicznych w Stanach Zjednoczonych i członkiem kadry wydziału notowanego na 1. miejscu w rankingu ogólnokrajowym w dziedzinie inżynierii rolniczej i biologicznej. Miał on doskonałą okazję mentoringu młodych naukowców w Polsce jako U.S. Fulbright Scholar. Ten artykuł wpisuje się do wysiłków na rzecz reformy polskiego systemu uniwersyteckiego. Konkretne rozwiązania zajmują się promowaniem i udoskonalaniem omówionych w tym artykule kwestii, które mogą być przydatne w tej dyskusji.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection