Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych

Abstract
Publikacja zawiera opracowania dotyczące gospodarczych, społecznych, kulturalnych i politycznych uwarunkowań procesu realizacji zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu w UE. Odzwierciedlają one kierunki badań prowadzonych w ramach studiów europejskich z dziedziny ekonomii oraz nauk społecznych, podejmujących tematykę związaną z działalnością UE. Praca składa się z siedmiu części.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection