Wolna wola

Abstract
Description
Wolna wola, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. Janusz Nagórny, Krzysztof Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „Polwen”, Radom 2005, s. 580-582
Citation
Belongs to collection