Problem globalnej ochrony własności intelektualnej

Abstract
Stany Zjednoczone to kraj, który ma znaczący udział w handlu międzynarodowym dobrami kreatywnymi podlegającymi własności intelektualnej, a których duża część eksportowana jest do krajów rozwijających się. USA są również inicjatorem międzynarodowych negocjacji na temat prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Zaostrzanie regulacji prawa własności intelektualnej powoduje, że światowi liderzy eksportujący wspomniane dobra zapewniają sobie utrzymanie wysokich przychodów z ich sprzedaży na rynkach krajów rozwijających się. Wymuszając restrykcje prawne mogą one nie tylko stosować strategię siły rynkowej i dyktować ceny. Mogą też osłabiać pozycję krajów rozwijających się obligując je do ponoszenia dużych kosztów związanych z wprowadzaniem regulacji odnoszących się do prawa własności intelektualnej, co powoduje nieefektywną alokację zasobów. W konsekwencji hamują one rozwój gospodarczy i wzrost innowacyjności w tych krajach, a więc ich konkurencyjność na arenie międzynarodowej.
Description
The United States have a significant share in the world trade of creative goods subject to IP. Many of them are exported to developing countries. The U.S. also initiates international negotiations on copyright and industrial property rights. Strengthening IPR regulations helps the world leaders in creative goods export to maintain their high revenues on sales on developing countries markets. They also can use the market power strategy and dictate prices, as well as weaken the position of developing countries, by forcing them to incur high costs associated with the implementation of IP regulations. As a result, developing countries suffer from an inefficient allocation of resources, that inhibits their growth and the innovation level, which means their international competitiveness.
Keywords
własność intelektualna  IP  prawo autorskie  ACTA  GATT  WIPO  TRIPS  dobra kreatywne  USA
Citation
Janowska A.A., Problem globalnej ochrony własności intelektualnej, w: red. E. Molendowski, Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012