Ewolucja konsumpcji muzyki – tendencja antropotropiczna

Abstract
W swej pracy "Human replay. A theory of the evolution of media" Paul Levinson stworzył teorię, zgodnie z którą środki przekazu ewoluują w taki sposób, że stają się w swym funkcjonowaniu coraz bardziej «ludzkie». Teorię tę nazwał tendencją antropotropiczną. Media zaczynają w toku swej ewolucji funkcjonować w sposób coraz bardziej zbliżony do działania ludzkich zmysłów, ułatwiają komunikowanie, które coraz bardziej przypomina proces «naturalnego» przetwarzania informacji przez ludzi albo taki, jaki istniał przed nastaniem danego medium. Muzyka jest obszarem pokrewnym mediom, jest częścią kultury, która również jest zjawiskiem typowo ludzkim, tak jak komunikacja. Poza tym rynek muzyczny jest częścią rynku mediów (bądź jest mu pokrewny). Dlatego wydaje się zasadne zweryfikowanie teorii Levinsona w odniesieniu do muzyki i jej konsumpcji, zarówno w odniesieniu do kwestii ewolucji technicznej, jak i zmian społecznych.
Description
Keywords
Citation
Janowska A.A., Ewolucja konsumpcji muzyki – tendencja antropotropiczna, "Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH Zeszyt Naukowy" 2008, 15: 191-208
Belongs to collection