Przyszłość branży fonograficznej - scenariusze rozwoju

Abstract
Branża fonograficzna jako pierwsza z przemysłów kultury uległa wpływowi cyfrowej rewolucji: zmiany dotknęły samego produktu, jak i sposobów konsumpcji muzyki. Jest prawdopodobne, że forma, jaką przyjmie prawo autorskie, będzie miała ogromny wpływ na przyszłość muzyki i rynku fonograficznego. Optymalnym rozwiązaniem pomiędzy restrykcyjną ochroną, a jej brakiem czy niemożnością egzekwowania prawa wydaje się rozwijanie wolnych i otwartych licencji w rodzaju Creative Commons. Mogą one pomóc zakończyć kryzys w branży i spór między producentami a konsumentami.
Description
The phonographic industry is one of the first among cultural industries, which has been affected by changes brought on by digital revolution: changes touched upon the product itself as well as the methods of consumption of music. The form and range of copyright laws are probably going to have the biggest influence on the future of music. The optimal solution between restrictive protection and no protection at all seems to be the licensing model like Creative Commons which helps develop new business models and hopefully the end of the industry's crisis.
Keywords
Citation
Janowska A.A., Przyszłość branży fonograficznej ‐ scenariusze rozwoju, "Kultura współczesna", 2013, 4: 213-226
Belongs to collection