TNC Activities – motives, forms of internationalization, development strategies and cultural factors

Abstract
Pozytywnie zweryfikowano hipotezy badawcze zakładające, że czynniki kulturowe wpływają na działalność koncernów transnarodowych (TNC) kanałem wewnętrznym (poprzez zasób wielokulturowego kapitału ludzkiego zatrudnionego w koncernie), jak i kanałem zewnętrznym, przenikającym z otoczenia biznesowego, ze strony kooperantów, klientów i konkurencji. Synergia czynników kulturowych wpływających kanałem wewnętrznym i zewnętrznym oddziałuje na skuteczność realizowanej strategii działania TNC.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection