Zarządzanie procesowe i monitorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością w świetle wymagań międzynarodowej normy ISO 9001:2000