PBL - w poszukiwaniu "własnych" zagadnień badawczych