Praca i obywatelstwo w koncepcji prekariatu Guya Standinga

Abstract
Tekst omawia i analizuje koncepcje prekariatu Guy Standinga wyłożoną w książce Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Skupia się przede wszystkim na problemach pracy i obywatelstwa. Zarazem podejmuje próbę osadzenia tej koncepcji w dawniejszych i ogólniejszych teoriach dobrego życia wspólnego. Pyta bowiem o to, czy idee Standinga są nowe czy należy postrzegać je jako kontynuacje niegdysiejszych konceptów wysuwanych w ramach filozofii społecznej.

This paper presents Guy Standing's book “The Precariat. The New Dangerous Class”. Analysis focuses primarily on the problems of work and citizenship. The commentary attempts to settle this concept in the older and more general theories of the Good Society. Author ask Standing's ideas are new or it must be regarded as a continuation of the erstwhile concepts of social philosophy.
Description
Keywords
Citation
Dorota Sepczyńska, Praca i obywatelstwo w koncepcji prekariatu Guya Standinga, w: Etyka o współczesności. Współczesność w etyce, red. Dorota Sepczyńska, Marek Jawor. Andrzej Stoiński, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2016.