Humanistyka cyfrowa i jej użytkownicy na przykładzie prac nad nowym oprogramowaniem dla Polskiej Bibliografii Literackiej