O wpływie imperfekcji geometrycznych na naprężenia w powłokach walcowych

Abstract
Przedstawiono wyniki numerycznych analiz płaszczy zbiorników stalowych z imperfekcjami kształtu. Rozpatrywano zbiorniki o pojemności 50 tys. m3, z dachem pływającym, wykorzystywane do przechowywania produktów naftowych. In the paper results of numerical analysis 50 000 cu. m. storage tank shell with shape imperfections are presented. Results were verified by tensometric test performed on the real tank.
Description
Keywords
Citation
Kowalski D.: O wpływie imperfekcji geometrycznych na naprężenia w powłokach walcowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 11/2004
Belongs to collection