Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania

Abstract
W artykule przedstawiono stan techniczny konstrukcji hali ''Olivia'' w Gdańsku. Obiekt ten, wybudowany 40 lat temu, znajduje się obecnie w stanie przedawaryjnym. Stalowe, sprężone dźwigary dachowe są unikalnym nie tylko w skali kraju, rozwiązaniem konstrukcyjnym. Przeprowadzono szczegółowy przegląd techniczny całego obiektu, nie wyłączając kanałów kablowych. Z uwagi na nietypowy schemat statyczny dźwigarów dachowych, wykonano 2 różne przestrzenne modele MES konstrukcji dachu, celem weryfikacji sił wewnętrznych w prętach dźwigarów kratowych. Dalsza bezpieczna eksploatacja obiektu wymaga pilnego przeprowadzenia remontu.

Technical condition of the „Olivia” Hall in Gdańsk is presented in the paper. The Hall, built 40 years ago, is close to failure. Steel, prestressed truss girders of the roof structure are the only existing example of this type of structure. Detailed, technical inspection of the structure was carried on including an inspection of the prestressing cable channels. Due to the atypical static of the roof structure, two different, three-dimensional FEM models were created to verify the magnitudes of the internal forces in the truss members. Further, safe exploitation of the hall is possible, but the repair of the roof structure is urgently demanded.
Description
Keywords
Citation
Urbańska-Galewska E. i inni: Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania, 24 Konferencja Naukowo Techniczna Awarie Budowlane 2009, Szczecin- Międzyzdroje, 2009