Pamiętanie o zamierzonych działaniach. Przegląd badań nad pamięcią prospektywną.

Abstract
Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z zagadnieniem pamięci prospektywnej ze szczególnym uwzględnieniem pamięci prospektywnej z kontekstem zdarzeniowym. Omówiona została definicja pamięci prospektywnej wraz ze wskazaniem miejsca tego zjawiska w szerzej rozumianym obszarze badań nad pamięcią. Opisano cechy zadań angażujących pamięć prospektywną oraz dwa rodzaje procesów mediujących jej funkcjonowanie: kontrolowanych i automatycznych. Zaprezentowano także wieloprocesowy model pamięci prospektywnej pozwalający na ujęcie obu wyżej wymienionych rodzajów procesów w spójnych ramach teoretycznych. W końcowej części tekstu zasygnalizowano nierozwiązane trudności dotyczące pomiaru pamięci prospektywnej i wskazano rozwiązania mogące stanowić punkt wyjścia do dalszych studiów.
Description
The aim of the article is to acquaint the reader with the subject of prospective memory, especially in its event-based form. Definition of prospective memory is presented in the text along with discussion concerning the place of prospective memory in the broadly understood memory research area. Critical features of prospective tasks and two types of processes (automatic and controlled) mediating prospective memory are described. Also presented is the multi-process framework of prospective memory. This model allows to place within a coherent theoretical structure both types of processes mediating prospective memory. In the last part of the article unresolved problems concerning the measurement of prospective memory are discussed. Overcoming these difficulties may become a basis for new studies in the field of prospective memory.
Keywords
Citation
Psychologia Jakości Życia. T. 8, 2009, nr 2, s. 203-220.
Belongs to collection