Skąd przychodzisz? O uwarunkowaniach społecznej roli poety

Abstract
Rok 1989 wyznacza w historii literatury cezurę, przy czym należy dodać, że wszelkie granice periodyzacyjne są oczywiście umowne. Zmiana ustroju społeczno-gospodarczego wiązała się z oczekiwaniem na przełom w literaturze. Opinie badaczy, czy taki przełom nastąpił czy nie, stały się powodem licznych dyskusji, pojawiły się rozpoznania, z których wiele funkcjonowało na zasadzie obiegowych liczmanów, jak np. „zanik centrali”, „pokolenie trzydziestolatków”, czy późniejsze „roczniki siedemdziesiąte”. Dla autora niniejszego artykułu dyskusje te są ważnym kontekstem. Istotnym założeniem jest konieczność ujęcia dyskursów o poetach (wypowiedzi samych pisarzy, jak również krytyków, dziennikarzy) w kontekście reguł komunikacji zbiorowej, a zatem szerszego kontinuum symbolicznego. Zgodnie z koncepcją A.L. Strauss do opisu przyjęto kategorię społecznego świata. Cechą każdego świata społecznego jest nieustanne negocjowanie granic.
Description
W: W kręgu literatury i języka. Tom III. Pod red. Mirosławy Michalskiej-Suchanek Stron: 272
Keywords
Citation
Belongs to collection