Prace magisterskie Polonicum

Recent Submissions

Displaying 1 - 1 of 1 records
  • Item
    Technika porównań międzyjęzykowych w e-nauczaniu języka polskiego Bułgarów
    (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018) Kaczmarek, Pamela
    Praca magisterska stara się odpowiedzieć na pytanie, jak zainteresować młode pokolenie Bułgarów językiem polskim. W tym celu przedstawione zostają potrzeby uczących się z pokolenia cyfrowych tubylców, generacji Y i Z. Następnie omówiona zostaje historia оraz obecna sytuacja języka polskiego i kultury polskiej w Bułgarii. Ukazane bowiem fakty stanowią dowód na potrzebę zaistnienia w Bułgarii internetowego kursu języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze polskiej. Dlatego właśnie druga część pracy stanowi prezentację autorskiego projektu strony internetowej do nauki języka polskiego i kultury polskiej dla Bułgarów. Moduły lekcyjne zostały w niej zbudowane zgodnie z koncepcją inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Ponadto obrana została technika nauczania oparta na podobieństwach międzyjęzykowych oraz stworzono katalog cech łączących język polski i bułgarski, a także miejsc trudnych – błędów interferencyjnych oraz ważnych różnic między oboma językami – z zakresu wymowy, pisowni, gramatyki, słownictwa, jak również kultury.