Artykuły IPS

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 9 records
 • Item
  Gatunki rywalizacyjne z perspektywy krytyki retorycznej
  (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019) Budzyńska-Daca, Agnieszka; University of Warsaw
  The aim of the article is to make a critical analysis of a selected group of genres, which are referred to herein as competitive genres. Among them are the competi tive debate, poetry slam and Three Minute Thesis (competition for PhD students). Criticism takes place in the area of established methodological proposal, which assumes the existence of four dimensions of the genre: communication and tele ological, space-time, socio-anthropological and compositional-stylistic. At each stage of the analysis, a questionnaire for detailed questions related to problems in this area was carried out. The effect of the analysis is to develop a definition of competitive genres
 • Item
  Obraz podwarszawskich letnisk w prasie dwudziestolecia międzywojennego
  (Wydawnictwo SWPS ACADEMICA, 2016-01) Szurek, Agnieszka; Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
  Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób w prasie okresu międzywojennego były opisywane podwarszawskie letniska. Jakie retoryczne znaczenia nadawano przestrzeni (na przykład opozycji peryferie - centrum, miasto - letnisko)? Jaka topika pojawiała się w tego rodzaju opisach? Jak jest budowana argumentacja? Jaka wizja retoryczna wyłania się z tych tekstów? Analizując teksty z przedwojennej prasy, wykorzystuję metody krytyki retorycznej, zwłaszcza Kennetha Burke'a.
 • Item
  Co zostaje w Sieci po debacie? Próba analizy memów publikowanych po debatach przedwyborczych
  (Wydział Polonistyki UW, 2016) Szurek, Agnieszka; Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
  Celem tego artykułu jest próba opisu i analizy memów, które były publikowane w internecie po telewizyjnych debatach przedwyborczych przede wszystkim w roku 2015, uwzględnione zostaje również kilka przykładów z roku 2010. Staram się najpierw zdefiniować samo pojęcie memu, a następnie zbadać, do jakich typów należą publikowane w takich okolicznościach memy – jakie rodzaje narracji są w nich stosowane? Jakie pojawiają się tropy i figury retoryczne? Analizuję również wizję retoryczną wybranych memów – jacy pojawiają się w nich bohaterowie i antybohaterowie, jak jest konstruowana scena, świat przedstawiony. Stawiam tezę, że wiele memów funkcjonuje nie tylko jako żarty, ale jako próba włączenia się w dyskusję na temat funkcjonowania państwa – oraz samych debat.
 • Item
  Debata jako sytuacja retoryczna: studium przypadku
  (Wydział Polonistyki UW, 2016) Lichański, Jakub; Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
  Przedmiotem opisu jest debata potraktowana jako sytuacja retoryczna. Tę ostatnią rozumiem za Lloydem Bitzerem, jako „[…]zespół osób, wydarzeń, obiektów i relacji przedstawiających rzeczywistą lub [tylko] potencjalnie krytyczną sytuację, która może być całkowicie lub częściowo usunięta, jeśli dyskurs, „wprowadzony” do sytuacji, może w taki sposób ograniczyć ludzkie decyzje lub działania, aby doprowadzić do znacznej modyfikacji krytycznej sytuacji”. Debata, którą utożsamiam z dyskursem, rozumiana jest jako znajdowanie rozwiązania wskazanej sytuacji krytycznej. Autor postara się pokazać na polskich przykładach, jak takie krytyczne sytuacje są w praktyce rozwiązywane w publicznych debatach. Przedmiotem analizy jest sejmowe wystąpienie premier Ewy Kopacz z11 września 2015 r., dotyczące problemu uchodźców. Jak pokazuje analiza, wprowadzające do debaty wystąpienie Pani Premier zostało źle przygotowane i bardziej dzieli słuchaczy, niż spełnia warunki określone przez Bitzera.
 • Item
  „Oczyścić przedpole” - funkcje metafor w prezydenckich debatach przedwyborczych
  (Wydział Polonistyki UW, 2016) Kampka, Agnieszka; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Artykuł dotyczy metafor używanych przez uczestników debat prezydenckich. Metafory to bardzo ważne retoryczne narzędzie służące budowaniu przywództwa i przedstawianiu wizji państwa. Mogą pełnić różne funkcje: budzić emocje, ułatwiać zrozumienie, budować ethos, uatrakcyjniać wypowiedź. Jedną z ich głównych cech jest obrazowość, odwoływanie się do zmysłów słuchaczy – pod tym kątem analizowane są przenośnie, których używają kandydaci na urząd prezydenta w debatach telewizyjnych. Jak się okazuje, politycy sięgają po nie stosunkowo rzadko, najczęściej po to, aby opisać zły stan państwa bądź zdyskredytować konkurenta.