Prace magisterskie IPS

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 11 records
 • Item
  Medialny obraz Czarnego protestu w kontekście dyskursu o aborcji
  (2018) Domańska, Monika; Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
  Niniejsza praca stanowi charakterystykę języka używanego w kontekście Czarnego protestu oraz wydarzeń z nim powiązanych, w latach 2016-2017. Analizie podlega szczególnie obraz protestu wykreowany przez media oraz wpływ tej interpretacji na społeczne postrzeganie dyskursu aborcyjnego w omawianym okresie. Celem pracy jest ustalenie, czy masowe organizowanie Czarnych protestów stanowiło przełom dla debaty o prawie do aborcji w Polsce, czy też można mówić o manipulacji medialnej przejawiającej się w hiperbolizacji znaczenia protestów. Ze względu na medioznawczą perspektywę rozważań jako metodologię badawczą zastosowano analizę formy i treści. Do analizy postanowiono wykorzystać elementy semantyki oraz pragmatyki językowej, z naciskiem na strategie językowe oraz chwyty perswazyjne stosowane przez uczestników dyskursu o różnym światopoglądzie.
 • Item
  Grzegorza Brauna opowieść o Polsce
  (2018) Skoczewski, Rafał; Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Item
  Storytelling w reklamach "Twardowsky" i "Twardowsky 2.0"
  (2018) Baranowska, Elwira; Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
  Praca stanowi analizę reklam Twardowsky oraz Twardowsky 2.0. Stara się ustalić przyczyny decyzji Allegro o powstaniu krótkometrażowych filmów fantasy — Legendy Polskie. Wyjaśnia cechy dystynktywne storytellingu przy pomocy metodologii Klausa Foga. Wykazuje podobieństwa między koncepcją Legend… a monomitem Jospeha Campbella. Rozpoznane mechanizmy odnosi do pojęcia mitu u Mircei Eliadego oraz archetypu Carla Gustava Junga. Określa kody kulturowe, poprzez które twórcy komunikują się z odbiorcą. Podkreśla rolę intertekstualności w recepcji dzieła (Julia Kristeva, Michał Głowiński). Porusza zagadnienia tożsamości i autostereotypu w kontekście relacji marka- -konsument.
 • Item
  Od powieści do adaptacji – powoływanie do życia postaci literatury fantasy na przykładzie Severusa Snape’a, bohatera sagi J.K Rowling o Harrym Potterze
  (2018) Górska, Aleksandra; Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
  W niniejszej rozprawie przedstawiam kolejne etapy tworzenia postaci w filmie będącym adaptacją powieści fantasy. Praca polega na analizie kolejnych kroków podejmowanych przez osoby zaangażowane w produkcję ekranizacji, skupiając się na aspekcie tworzenia postaci, od wstępnej kreacji i zarysu bohatera przez casting, dobór aktora, charakteryzację, po pracę aktora nad rolą oraz prowadzenie go przez reżysera. Celem analizy jest wykazanie tego, jak złożone są czynności, które mają wpływ na stworzenie z syntezy książkowych opisów, trójwymiarowej postaci filmowej oraz efektu tak kompleksowej pracy w odniesieniu do dokładności i podobieństwa analizowanej postaci z jej książkowym pierwowzorem.
 • Item
  Komizm filmu reklamowego jako praktyka popkultury
  (2018) Kulik, Angelika; Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
  Praca dotyczy zagadnienia komizmu występującego w filmach reklamowych w odniesieniu do popkultury. Przykładami, do których się odniosłam są: Serce i Rozum - Pieprz i sól, Vicks, Poznaj historię Stefana #weekending, Nasivin - MĘSKI KATAR - reklama 30s, Orange na kartę - Kopernik, Teraz Ja Wam Dam RABAT@. Najpierw przeanalizowałam ww. filmy reklamowe pod kątem występującego w nich komizmu: językowego, sytuacyjnego, postaci, złożonego oraz elementarnego. Następnie odniosłam się do wpływu warsztatu filmu – pracy kamery, montażu, scenografii oraz gry aktorskiej – na komizm i zadałam pytanie badawcze: czy warsztat wzmacnia ten efekt, czy go osłabia. Na koniec porównałam ww. filmy reklamowe z ich pierwowzorami z popkultury oraz odniosłam się do zagadnień, takich jak pastisz oraz parodia.