Wpływ sztuki filmowej na rozwój nowych produktów turystycznych w Polsce

Abstract
W artykule przedstawiono wzajemne związki kultury i sztuki filmowej z turystyką. Sztuka filmowa, jako część kultury, może powodować przemieszczanie się osób poza swoje miejsce zamieszkania oraz związany z tym transfer pieniądza. Turystyka z kolei może stać się przyczyną konserwacji obiektów, miejsc, a nawet urządzeń związanych z kinem oraz tworzeniem wydarzeń o tematyce filmowej. Tezę artykułu o szansie rozwoju nowych produktów turystycznych w Polsce dzięki sztuce filmowej uzasadniono poprzez ukazanie różnorodności motywów wyjazdów związanych ze sztuką filmową oraz odpowiadające im atrakcje.
Description
Keywords
Citation
Zmyślony, P., 2001, Wpływ sztuki filmowej na rozwój nowych produktów turystycznych w Polsce, "Problemy turystyki" 2001, nr 3-4, 21-30
Belongs to collection