Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zarys problematyki

Abstract
Description
Keywords
wykładnia  Europejska Konwencja Praw Człowieka  Europejski Trybunał Praw Człowieka  margines uznania  margines oceny  doktryna  koncepcja
Citation
A.Ploszka, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zarys problematyki [w:] A. Garnuszek, P Sosnowski (red.), "Rola Trybunałów i Doktrynyw Prawie Międzynarodowym", Warszawa 2010.
Belongs to collection