Innowacje 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej