Articles

Recent Submissions

Displaying 1 - 5 of 25 records
 • Item
  Between the lines of the Ḥafṣ and Warš readings of the Qur’an. The Qur’an as a literary testimony to its own meanings
  (Polska Akademia Nauk, 2022) Grodzki, Marcin; Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  The paper exemplifies chosen textual variants extant in Qur’an versions in the Islamic world, focusing on printed readings according to Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim and Warš ʿan Nāfiʿ, against the historical background of Ibn Muǧāhid’s qirā’āt reform (10th century C.E.). The studied issue is part of and sheds light on a broader problem – the quest after elaborating a critical text edition of the Qur’anic text based on the oldest and best manuscripts. The preliminary conclusion is that neither Ibn Muǧāhid nor the oldest, surviving works by Muslim scholars devoted to the Qur’anic qirā’āt did actually record the factual state of the oral tradition from the 7th century, but that the variants of the oral tradition as codified in the 10th century have their origin only in the late written tradition (probably also only from the 10th century, possibly not much older).
 • Item
  Claude Gilliot i badania nad Koranem jako tekstem literackim
  (Dom Wydawniczy Elipsa, 2021) Grodzki, Marcin; Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Claude Gillot (b. 1940) is a known French scholar of Arabic & Islamic studies, representative of the modern French school of Qur’anic studies, focusing on the oldest Arabic-Muslim writings. His academic investigations tackle the Qur’an as a literary text. Gillot seeks out its literary and ideological sources, explores its history and traditions of oral and written transmittance, using available scholarly methods. Finding expression in an exalted literary form, he sees in the Qur’an’s text a multidimensional end of a certain historical epoch (of the history of Arabs and, more broadly, mankind’s history) and coming anew to voice of certain supra-cultural ideas, motifs and universal spirituality that have been circulating in the Middle East for many centuries before
 • Item
  العرب مصدر إلهام لمبدعين بولنديين (Al-ʿArab maṣdar ilhām li-mubdiʿīn būlandiyyīn)
  (الناشي الأسبوعي (An-Nāšir al-Usbūʿī), 2019-01) Janabi, Hatif; Department of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw
 • Item
  Mowa ciała: od jawnej do ukrytej
  (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016) Machut-Mendecka, Ewa; Department of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw
  Świat arabski jest żywiołowy, jego mieszkańcy nie żałują gestów, ruchów i mimiki, przy pomocy których zwracają się nieustannie do otoczenia i rozmówców, dając upust emocjom. To zachowanie wynika z postawy niepohamowanej ekstrawersji jako sposobu komunikacji interpersonalnej: „Na wszelkie bodźce ekstrawertycy reagują żywo, emocjonalnie, spontanicznie. Łatwo podejmują się działań, chętnie poświęcają uwagę innym, w pierwszym odruchu nie stwarzają barier w kontakcie, potrzebują stałej stymulacji zewnętrznej” .
 • Item
  „Czy możemy poprawiać i kształtować nasze ciała poprzez sport?” – ciało a sport w kulturze muzułmańskiej
  (Uniwersytet Warszawski, Katedra Arabistyki i Islamistyki, 2016) Pachniak, Katarzyna; Department of Arabic and Islamic Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw
  Islam reguluje i normuje każdą sferę życia, zatem również dla wszelkiej aktywności związanej z szeroko rozumianym sportem muzułmanie starali się, i nadal starają, znaleźć podstawy w religii. Szukają ich poprzez odwołania do świętych tekstów i tradycji, jednak, jak w wielu innych dziedzinach, współczesność przyniosła nowe wyzwania, z którymi muzułmańscy alimowie muszą się uporać, choć próżno by szukać bezpośrednich odpowiedzi na nie w świętych tekstach. Na przykład, czy dozwolone jest uprawianie sportu przez kobiety, które wyrywa on z ich dotychczasowej przestrzeni, zarezerwowanej wyłącznie dla nich i umieszcza w przestrzeni publicznej? Jak ma się to do nakazów i zakazów dotyczących oddzielenia płci, przyzwoitości, zakrywania ciała itd.? O ile islam średniowieczny odnosił się życzliwie do aktywności fizycznej mężczyzn, przywołując tutaj najwyższe autorytety, o tyle uprawianie sportu przez kobiety od samego początku było problematyczne ze względu na wyżej wspomniane restrykcje. Jak w tym wszystkim potraktować ciało, które podczas uprawiania sportu jest traktowane często w sposób niestandardowy, dotyczy to gestów, ruchów, ale także stroju, a te kwestie podlegają w islamie licznym ograniczeniom. Jak odnieść się do tego, że większość dyscyplin sportowych zmienia budowę ciała, wpływa na nie w taki bądź inny sposób, czy nie jest to niedozwolona ludzka ingerencja w to, co zaplanował wszechwiedzący Bóg? A co z kolei ze sportami ekstremalnymi, niosącymi spory element ryzyka?