Blog jako dokument osobisty

Abstract
Artykuł analizuje blog, czyli dziennik prowadzony w internecie jako dokument osobisty. Omówione zostały takie kwestie jak budowa bloga, funkcje społeczne oraz relacja autor - czytelnicy oraz zastosowanie metody biograficznej w analizie tego typu dokumentów.
Description
Keywords
Citation
Olcoń M. (2003). Blog jako dokument osobisty: Specyfika dziennika prowadzonego w Internecie. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 (XLVII), s. 123-143.
Belongs to collection