Utwór literacki jako metafora - na przykładzie "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza