Wczesna kosmologia ismā‘īlicka

Abstract
Tłumaczenie tekstu Abū ‘Īsy al-Muršida (X w.); źródło: S.M. Stern, The Earliest Doctrines of Ismā‘īlism, E.J.Brill, Leiden 1983, s. 3-29.
Description
Keywords
Citation
Pachniak Katarzyna [transl.]: Wczesna kosmologia ismā‘īlicka, Studia Arabistyczne i Islamistyczne 9, 2001, pp. 107-120