2008 - Konstytucja angielska w oczach XIX wiecznego konserwatysty (przypadek Benjamina Disraelego)

Abstract
Description
Keywords
Citation
Madras T., (2008- Konstytucja angielska w oczach XIX wiecznego konserwatysty (przypadek Benjamina Disraelego), w: Sistemnaâ transformaciâ obŝestva: istoričeskij opyt, sovremennost’ i perspektivy : sbornik naučnyh trudov kafedr social’no-gumanitarnyh nauk, Vyp.6 / pod red. S. P. Vinokurovoj. - Brest : Izd. Brestskogo gosudarstvennogo tehničeskogo universiteta, 2009, S.167-172