Narracje fantastyczne

Abstract
Książka "Narracje fantastyczne" pod wspólną redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Maja jest piątym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności”, zbierającym na blisko siedmiuset stronach trzydzieści tekstów naukowych rozpatrujących szeroko pojętą fantastykę z perspektywy ponowoczesnej, transdyscyplinarnej i światocentrycznej zarazem. Tom Narracje fantastyczne to zbiór studiów poświęconych ważnym współczesnym zjawiskom obecnym w literaturze, filmie, grach komputerowych i szeroko rozumianym świecie kultury. Wśród jego wielu zalet wymienić należy na pierwszym miejscu opracowanie mocnych podstaw teore­tycznych. Autorzy podważają paradygmat tekstocentryczny i opisują zjawisko zwrotu światocen­trycznego, przekonująco je udokumentowując. Przedstawione w tomie studia pozwalają nie tylko usytuować współczesne narracje fantastyczne na tle przemian światopoglą­dowych, teorii filozofi­cznych i kulturowych, ale zarazem ukazać ich wyraźne powiązania z namy­słem nad ponowocze­snością. Książka zaleca się także – między innymi – ważnymi głosami na te­mat sporów wokół współczesnego kanonu fantastyki, rozważaniami poświęconymi figurze cybor­ga w świetle teorii posthumanistycznych czy zagadnieniu transfikcjonalności. Zgodnie z przyjętą ramą światocen­tryczną w osobnej części tomu znajdziemy studia na temat przestrzeni: głównie miasta i społe­czeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemu utopii, a także rozprawy, któ­rych autorzy skoncentrowali się na kwestiach temporalnych (tu m.in. historie alternatywne). Roz­ległe spektrum badanych problemów dopełnione zostało przez – poparte gruntownymi analizami – interpretacje zjawisk obecnych w wielu mediach. Należy z całym przekonaniem stwierdzić, że tom oddawany do rąk czytelnika stanowi cenną inicjatywę badawczą. — z recenzji prof. dr hab. Anny Łebkowskiej (Uniwersytet Jagielloński)
Description
Keywords
perspektywy ponowoczesności    narracje fantastyczne    fantastyka    fantasy    science fiction    fantastyka naukowa    teoria fantastyki    historia fantastyki    światy fantastyczne    teoria fikcji    teoria narracji    światocentryczność    narracje światocentryczne    John Crowley    transmedialność    transfikcjonalność    Once Upon a Time    fantastyka postmodernistyczna    postfantastyka    cyborg    cyborgizacja    Uncanny    Sight    Black Mirror    Westworld    LARP    College of Wizardry    Harry Potter    kanon    kanoniczność    Sad Puppies    kanon fantastyki    Alexander McQueen    moda fantastyczna    Ben Aaronovitch    Rzeki Londynu    urban fantasy    Neil Gaiman    Koralina    teatr fantastyczny    Jarosław Grzędowicz    Pan Lodowego Ogrodu    utopia    narracje utopijne    dystopia    narracje dystopijne    Utopia Lodowego Ogrodu    gnostycka dystopia    gnostycyzm    Equilibrium    Matrix    Miasteczko Pleasentville    Truman Show    widmontologia    Hollywood    klasyczny Hollywood    Metropolis    Fritz Lang    Sedma kronika    Bruno Gamulin    R.U.R    Karel Čapek    Rok 1984    George Orwell    Nowy wspaniały świat    Aldous Huxley    media w dystopiach    fantastyczne miasta    labirynt    geopoetyka    Kurt Wimmer    incepcja    Christopher Nolan    wampir    wampiryczność    Anne Rice    Nigdziebadź    LonNiedyn    Chine Miéville    Wizard of the Pigeons    Megan Lindholm    subwersja    oniryzm    Tomasz Różycki    Bestiarium    postapo    narracja postapokaliptyczna    V jak Vendetta    Alan Moore    David Lloyd    Stalker    Uniwersum Metro 2033    Uniwersum S.T.A.L.K.E.R    RoboCop    Paul Verhoeven    mediewalizm    RPG    Monastyr: Fabularna gra dark fantasy    dark fantasy    illohistoria    allotopia    Andrzej Sapkowski    Saga o Wiedźminie    Wiedźmin    Wiedźmiński    The Witcher    Geralt    kontrfaktualność    kontrfaktyczność    narracje kontrfaktyczne    historia alternatywna    Maciej Parowski    Burza. Ucieczka z Warszawy ’40    Marcin Wolski    Wallenrod    Mocarstwo    Maciej Lepianka    I w następnym dniu    Ikaromenippos    Lukian z Samosat    Podróż napowietrzna    Voyage imaginaire    Dialog fantastyczny    Wiktor Pielewin    psychedeliczność    Aleksiej Szołochow    horror    literatura grozy    gotycyzm    inność    niesamowite    Unheimliche    Przeklęci    Joyce Carol Oates    Lewis Caroll    Alicja w Krainie Czarów    Roland Topor    Alicja w Krainie Liter    Złote popołudnie    renarracja    retelling    Królowa Elfów    elfy    Terry Pratchett    Panowie i damy    Wolni Ciutludzie    Pasterska korona    Krzysztof M. Maj    Ksenia Olkusz    Piotr Stasiewicz    Joanna Łapińska    Michał Mochocki    Jędrzej Burszta    Michał Wójciak    Sylwia Borowska-Szerszun    Maria Janus    Anita Całek    Fryderyk Kwiatkowski    Paweł Aleksandrowicz    Rafał Szczerbakiewicz    Anna Boguska    Krzysztof Gajewski    Monika Rawska    Barbara Szymczak-Maciejczyk    Aleksandra Łozińska    Elżbieta Pietluch    Wojciech Lewandowski    Adam Orlik    Maciej Gaździcki    Aleksandra Mochocka    Krzysztof Uniłowski    Magdalena Wasowicz    Dominika Budzanowska-Weglenda    Bogusław Olszewski    Anna N. Wilk    Magdalena Łachacz    Anna Goworek    Zofia Żółtek    Anna Łebkowska    Barbara Olszewska
Citation
Narracje fantastyczne, red. Krzysztof M. Maj, Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017
Belongs to collection