Al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl

Abstract
Abū Ḥāmid al-Ġazālī (1058-1111) nazywany jest ḥuǧǧat al-islām (dowód, argument islamu) i powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych uczonych muzułmańskich. Do dziś imponuje wszechstronnością. W swych dziełach zajmował się problemami teologicznymi, filozoficznymi, teorią polityki, etyką i mistycyzmem. Al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl to dzieło powstałe najprawdopodobniej między 1105 a 1107 rokiem, czyli w chwili powrotu do czynnego życia naukowego.
Description
Keywords
Citation
Pachniak Katarzyna [transl. and intr.]: Al-Munqiḏ min aḍ-ḍalāl, Studia Arabistyczne i Islamistyczne 8, 2000, pp. 157-165