Pojęcie równości i jego profilowanie we współczesnym języku polskim