Analiza udziału Polaków w Irlandii w wyborach polskich w latach 1990-2015

Abstract
Celem tekstu jest analiza partycypacji wyborczej Polaków mieszkających w Irlandii w polskich wyborach (parlamentarnych i prezydenckich) oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przedstawione zostały ogólne informacje na temat praw wyborczych obywateli polskich mieszkających poza granicami kraju, trendy partycypacji wyborczej Polaków głosujących w obwodach wyborczych utworzonych za granicą w latach 1990-2015. Analiza szczegółowa objęła Polaków w Irlandii, w tym liczbę zarejestrowanych wyborców, oddanych głosów oraz rozkładu poparcia dla poszczególnych kandydatów i partii politycznych na tle ogólnych wyników wyborów w Polsce i w innych krajach.

The aim of the text is to analyze electoral participation of Poles living in Ireland in elections in Poland (parliamentary and presidential) and in the elections to the European Parliament. General information on the electoral rights of Polish citizens living outside the country was presented, as well as the trends of external voting of Poles in years 1990-2015. The detailed analysis focused on Poles in Ireland, including the number of registered voters, cast votes and the results of support for individual candidates and political parties in the context of general election results in Poland and electoral participation of Polish citizens residing in other countries.
Description
Keywords
Citation