Migrations, engagement and integration of Poles in the UK and in London Borough of Lewisham – research and data review within the Londoner-Pole-Citizen Project

Abstract
This paper presents the results of desk research on Poles in London and the United Kingdom, as well as a statistical portrait of Poles living in the London Borough of Lewisham. The data and literature review were part of the ‘Londoner Pole Citizen. National identity as a tool to stimulate civic participation of the Polish youth living abroad’ action research project, carried out by the partnership led by the Centre of Migration Research Foundation, Poland, and including Centre for Community Engagement Research, Goldsmiths College, University of London (CCER); Lewisham Borough Council (Young Mayor Office); and Lewisham Polish Centre (LPC). The aim of the desk research behind this paper was to delineate a wider context in which the project was embedded which helped us to develop our research design, and also facilitated explanation with the aid of available analytical concepts. We included the state-of-the-art analysis on the topics such as migration, ethnicity, integration, diversity and civic participation in the UK. A special focus was on youth and the situation of young Poles in the borough. The idea was to depict the general trends and see the uniqueness of the studied locality against this background. First part of the paper presents general objectives of the project, then a general situation of Polish migrants in the UK and Lewisham is described. Following parts include analysis of statistical data on the Lewisham’s population in regard to socio-economic factors, ethnic composition and school population, section on internal diversity of Poles as well as description of participatory practices in the Borough. In Lewisham, a very diverse and vibrant borough, we can directly observe local manifestations of all the issues important for Polish immigration as a whole: migrant place making, migrant institutions development, growing internal differentiation of the community, civic engagement and changing relations with other ethnic groups and mainstream society. We conclude with references to ways in which we applied the lessons learned from the state-of-the-art during our action research project.

Working paper przedstawia wyniki analizy danych zastanych dotyczących partycypacji obywatelskiej Polaków w Lewisham, Londynie i Wielkiej Brytanii oraz pogłębiony opis społeczności polskiej w londyńskiej dzielnicy Lewisham. Powstał w ramach projektu „Polak Obywatel Londyńczyk” realizowanego w roku 2016 przez Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami, wraz z Polskim Ośrodkiem Lewisham, Goldsmiths College Uniwersytetu Londyńskiego i Urzędem Dzielnicy Lewisham. Celem raportu stanowiącego podstawę prezentowanego poniżej tekstu było stworzenie szerszego kontekstu działań projektowych przez rekonstrukcję stanu badań i przegląd dostępnych danych statystycznych. Analiza objęła literaturę przedmiotu dotyczącą takich tematów jak migracje, etniczność, integracja, różnorodność oraz partycypacja obywatelska w Wielkiej Brytanii. Szczególną uwagę poświęcono tematyce młodzieżowej oraz sytuacji młodym Polakom w dzielnicy. Autorzy raportu wyszli z założenia, że analiza ogólnych trendów nie tylko stanowi wygodne tło do prezentacji wyników lokalnych badań ale także pozwala lepiej zrozumieć specyfikę badanych lokalności. Pierwsza część prezentowanego tekstu przedstawia ogólne założenia projektu oraz kreśli sytuację Polaków w UK i Lewisham. Dalsze części obejmują analizę danych opisujących społeczność dzielnicy Lewisham w szczególności zaś sytuację ekonomiczno-społeczną mieszkańców dzielnicy, skład etniczny, populację uczniowską oraz wewnętrzne zróżnicowanie polskiej mniejszości oraz działania partycypacyjne podejmowane w dzielnicy. W Lewisham możemy obserwować bezpośrednio wszystkie węzłowe tematy dotyczące Polaków w Wielkiej Brytanii, od sytuacji społecznej i wewnętrznego zróżnicowania, przez odnajdywanie się w przestrzeni lokalnej (migrant place making), rozwój instytucji migranckich, zaangażowanie obywatelskie oraz relacje z innymi grupami etnicznymi w super-różnorodnej dzielnicy. W konkluzjach przywołujemy sposoby, w jakie wykorzystaliśmy wnioski z analizy literatury projektując i realizując badanie w działaniu „Polak Obywatel Londyńczyk”.
Description
Keywords
Citation