Komunikacja językowa w kontaktach interetnicznych na masową skalę

Abstract
W artykule przedstawiono wnioski z badań socjolingwistycznych na pograniczu polsko-czeskim i z obserwacji komunikacji językowej w pasie przygranicznym, z odwołaniem do sytuacji językowej na tym terenie w przeszłości, Wnioski te zostały skonfrontowane z wynikami obserwacji komunikacji tego typu na pograniczu czesko-słowackim, chorwacko-słoweńskim i chorwacko-węgierskim.
Description
Keywords
Citation
Zbigniew Greń, Komunikacja językowa w kontaktach interetnicznych na masową skalę, [w:] Kultura Język Komunikacja, red. G. Szwat-Gyłybowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 2001, ss. 167-174
Belongs to collection