Czy może istnieć prawosławny Chorwat? Wokół koncepcji utworzenia Chorwackiej Cerkwi Prawosławnej

Abstract
Niniejsza praca podejmuje problematykę prawosławia na terenach Chorwacji. Zważywszy na obecny od wielu lat podział na prawosławnych Serbów i Chorwatów katolików, zadaje pytanie, czy w społeczeństwie możliwe jest istnienie osób, które określają siebie jako prawosławnych Chorwatów. Główny cel pracy stanowi usytuowanie problemu Chorwackiej Cerkwi Prawosławnej w dzisiejszym dyskursie chorwackim. W pierwszej części omówione zostały najważniejsze fakty historyczne dotyczące funkcjonowania Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w Chorwacji. Druga część odnosi się do czasów drugiej wojny światowej i stanowi opis utworzenia Chorwackiej Cerkwi Prawosławnej oraz roli religii w ideologii ustaszowskiej. Charakterystyka współczesnych inicjatyw związanych z kwestią chorwackiej cerkwi znajduje się w trzeciej części pracy.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection