Książki KSI

Recent Submissions

Displaying 1 - 2 of 2 records
 • Item
  U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku
  (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2019) Getka, Joanna; Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
 • Item
  Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej
  (Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, 2015) Getka, Joanna; Grzybowski, Jerzy; Kramar, Rostysław; Uniwersytet Warszawski
  Monografia, którą trzymacie Państwo w ręku, stanowi prezentację wyników badań naukowców z Polski i zagranicy zajmujących się tematyką Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawcy niniejszego tomu postawili sobie za cel zaprezentowanie różnorodności perspektyw teoretycznych, tematów i zagadnień oraz metodologii i warsztatów badawczych współczesnego dyskursu na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu interkulturowym.