Prace licencjackie i magisterskie KSI

Recent Submissions

Displaying 1 - 1 of 1 records
  • Item
    Parafia prawosławna i Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim: historia i współczesność
    (2010-06) Dwornik, Kamil; Uniwersytet Warszawski
    Stargard Szczeciński jest średniej wielkości miastem w województwie zachodniopomorskim. W ciągu swojej historii był świadkiem migracji wielu narodów, które wyznawały różne religie. Świątynię omówioną w niniejszej pracy zbudowali w 1890 r. Niemcy – wierni gminy ewangelicko-reformowanej (kalwińskiej), którzy po drugiej wojnie światowej zostali wysiedleni. Po przybyciu do miasta Polaków dawny zbór zaczął pełnić funkcję kościoła katolickiego. W 1947 do miasta przesiedlono ludność ukraińską, w większości greckokatolicką i prawosławną. Od 1954 roku po erygowaniu parafii prawosławnej świątynia pełni funkcję cerkwi. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówiono historię wspólnoty prawosławnej w Stargardzie Szczecińskim. Druga część prezentuje jej współczesność na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród wiernych, natomiast trzecia zawiera szczegółowy opis świątyni.