Kobiety w sferze publicznej: edukacja, gospodarka i polityka

Abstract
Patrząc na Katar przez pryzmat zmian zachodzących w zakresie funkcjonowania kobiet w życiu społecznym, można powiedzieć, że jest to kraj wielu pozornych sprzeczności. Pod względem udziału kobiet w populacji studentów zajmuje trzecie miejsce na świecie, a pomimo tego jedynie co dziesiąta obywatelka Kataru podejmuje pracę zawodową. Mieszkanki Kataru jako pierwsze w Zatoce Perskiej uzyskały prawa wyborcze, jednak żadna kobieta nie zasiada w Radzie Konsultacyjnej. Katar jest monarchią dziedziczną, której fundamenty są oparte na znanej z Arabii Saudyjskiej doktrynie wahhabizmu. Pomimo tego emir od kilkunastu lat przeprowadza w Katarze szerokie reformy społeczne, a pomaga mu w tym jego małżonka. Celem artykułu jest przedstawienie udziału kobiet w trzech sferach życia społecznego – edukacji, gospodarce i polityce. Pierwsza sfera stanowi punkt wyjścia, ukazujący rosnący potencjał kobiet, zaś dwie kolejne wskazują na ich faktyczne zaangażowanie gospodarcze i polityczne. Udział kobiet w sferze publicznej jest splotem wielu czynników, a szczególnie: regulacji prawnych, opartych na religii i tradycji norm społecznych oraz stosunku do przemian samych kobiet. Ich konfiguracja ukaże, że przedstawione powyżej sprzeczności są tylko pozorne. Co więcej, w powstałych warunkach zdają się być przewidywalne i logiczne.
Description
Keywords
Citation
Górak-Sosnowska Katarzyna, Kobiety w sferze publicznej: edukacja, gospodarka i polityka, w: Państwo Katar. Gospodarka – polityka – kultura, Czulda Robert, Górak-Sosnowska Katarzyna (red.), Ibidem, Łódź 2009, s. 133-142