Bohater w reklamie telewizyjnej - raport badawczy

Abstract
Główny przedmiot badawczy projektu badawczego stanowiła reklama telewizyjna analizowana pod kątem pojawiających się w niej bohaterów reklamowych. Projekt badawczy pt.„Bohater w reklamie telewizyjnej” wychodzi z założenia o konieczności przyporządkowania badanym wizerunkom określonych cech, właściwości i wzorów zachowań, które opierają się na pewnych przyjętych społecznie schematach rozpoznawania określonego rodzaju bohatera reklamowego.
Description
Keywords
Citation
A. Kozłowska, Bohater w reklamie telewizyjnej-raport badawczy, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012
Belongs to collection