Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu

Abstract
Przedsiębiorstwo dąży do osiągania wyników lepszych od przeciętnych w sektorze a do osiągnięcia założonego celu niezbędna jest przewaga nad konkurentami, mająca miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwa do realizacji określonych celów muszą rywalizować między sobą. Konkurencja rozumiana, jako walka producentów o konsumenta na rynku, staje się główną siłą napędową gospodarki rynkowej, mechanizmem regulującym zachowania podmiotów na rynku.
Description
Keywords
Citation
K. Liczmańska, Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008
Belongs to collection