O zależności między właściwościami składniowymi i frekwencyjnymi liczebników głównych w polszczyźnie

Abstract
Description
Citation
Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, O zależności między właściwościami składniowymi i frekwencyjnymi liczebników głównych w polszczyźnie (w:) R. Huszcza, J. Linde-Usiekniewicz (red.) Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa 2003
Belongs to collection