Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej

Abstract
Monografia, którą trzymacie Państwo w ręku, stanowi prezentację wyników badań naukowców z Polski i zagranicy zajmujących się tematyką Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawcy niniejszego tomu postawili sobie za cel zaprezentowanie różnorodności perspektyw teoretycznych, tematów i zagadnień oraz metodologii i warsztatów badawczych współczesnego dyskursu na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu interkulturowym.
Description
Keywords
Citation
Getka J., Grzybowski J., Kramar R. (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa 2015.
Belongs to collection