Zasoby materialne i niematerialne w bibliotekach

Abstract
Description
Keywords
Citation
Rudnicka Ewa: Zasoby materialne i niematerialne w bibliotekach. W: WOJCIECHOWSKA Maja. (red.). Zarządzanie biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-26-4.