Interoperacyjność w polskim systemie edukacji

Abstract
W pracy przedstawiono ogólną koncepcję zastosowania rozwiązań interoperacyjnych w polskim systemie edukacji. Praktyczne zastosowanie proponowanych rozwiązań wymaga zmian systemowych w zarządzaniu szeroko pojmowaną sferą edukacyjną. Zmiany te wymagają wdrożenia zwłaszcza norm prawnych nakazujących stosowanie baz danych zgodnych z normami opracowanymi dla szkolnych ram interoperacyjności.
Description
Keywords
Citation
Polcyn, J.(2010). Interoperacyjność w polskim systemie edukacji. Przedsię biorstwo Przyszł ości, 4(5), 69-75.
Belongs to collection