Fonetyka i fonologia języka szwedzkiego

Abstract
Książka stanowi wprowadzenie do wiedzy ogólnofonetycznej oraz do fonetyki i fonologii języka szwedzkiego. Większość zjawisk fonetycznych oraz procesów fonologicznych zachodzących w języku szwedzkim została przedstawiona w odniesieniu do systemu fonetycznego języka polskiego. Zestawienie dwóch systemów niewątpliwie ułatwi opanowanie fonetyki Polakom uczącym się języka szwedzkiego. Praca napisana jest w sposób spójny i z dużą dbałością o szczegóły zarówno od strony fonetycznej, jak i fonologicznej. Opisy teoretyczne są uzupełnione licznymi ilustracjami oraz ćwiczeniami praktycznymi, co – ze względu na stopień komplikacji opisywanych zjawisk, będzie bardzo pomocne w opanowaniu prawidłowej wymowy studentom języka szwedzkiego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection